Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

Nasz przedstawiciel wkrótce skontaktuje się z Tobą.

napisz ponownie
DZIAŁ ZAJMUJĄCY SIĘ SUCHYMI ZAPRAWAMI BUDOWLANYMI PRZYGOTOWANYMI W OPARCIU O SPOIWA MINERALNE JAK CEMENT, GIPS, WAPNO. ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE PRZY WYKONYWANIU PRAC MURARSKICH, TYNKARSKICH, PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH CZY KLEJÓW DO PŁYTEK. PRZYGOTOWYWANE Z UŻYCIEM MODYFIKATORÓW JAK PROSZKI REDYSPERGOWALNE CZY ZAGĘSTNIKI CELULOZOWE.
Co nowego