Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

Nasz przedstawiciel wkrótce skontaktuje się z Tobą.

napisz ponownie
Produkt

MECELLOSE®

MECELLOSE® to niejonowe etery celulozy, dzięki odpowiednim modyfikacją mają zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji począwszy od budownictwa i konstrukcji, poprzez wodorozcieńczalne powłoki architektoniczne, kosmetyki, technologie ropy, polimeryzacje aż do produktów farmaceutycznych. Popularna nazwa to Metyloceluloza.

W zależności od typu i modyfikacji, Mecellose wykazuje unikalne właściwości:

łatwo rozpuszcza się w zimnej wodzie,

redukuje utratę wody z formacji przy chłonnych podłożach (np płyty GK),

rozpuszcza się w pewnych organicznych rozpuszczalnikach i systemach rozpuszczalnik-woda dzięki specjalnym grupom hydrofobowym w molekułach,

podnosi lepkość i wydłuża stabilność w systemach emulsyjnych,

wykazuje doskonałą stabilność lepkości w długoterminowym przechowywaniu dzięki odporności na ataki bakterii i grzybów,

tworzy czysty i elastyczny film będący doskonałą barierą dla olejów i smarów,

jest w pełni kompatybilna z innymi jonowymi i niejonowymi środkami pomocniczymi w wodnych roztworach,

jest stabilna w szerokim zakresie pH 3.0-11.0,

poprawia urabialność, aplikacyjność i czas otwarty w cementowych i gipsowych aplikacjach,

wykazuje właściwości sufraganów w roztworach zachowując się jak koloid ochronny i emulgator,

przekształca się w żel gdy temperatura rośnie do określonego poziomu i wraca do oryginalnej formy podczas chłodzenia

kontakt
Co nowego