Młodzi w Wielkopolsce realizują swoje projekty dla klimatu dzięki wsparciu UNICEF Polska i Symbase

Młodzi ludzie chcą zmieniać świat i działać dla siebie, swoich bliskich, swoich społeczności i całego świata. Potrzebują jednak do tego wsparcia ze strony dorosłych, bo w szkole nie zawsze jest wystarczająco dużo przestrzeni na aktywności na rzecz środowiska i klimatu. UNICEF Polska we współpracy z firmą Symbase przygotował projekt „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, w którym szkoły z regionu mogą pozyskać wsparcie na realizację pomysłów w tym zakresie, wypracowanych wspólnie z uczniami.

Młodzi ludzie nie chcą być bierni i stać obojętnie wobec problemów dotyczących zmian klimatu i degradacji środowiska. Chcą aktywnie uczestniczyć z jednej strony w procesach podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących kwestii środowiskowych, a z drugiej sami podejmują wiele aktywności w tym obszarze. 

Projekt „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce” jest doskonałą szansą na realizację z młodzieżą ciekawych aktywności z obszaru ochrony środowiska. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim, którzy wspólnie mogą starać się o dofinansowanie na realizację wybranych inicjatyw dotyczących promocji ekologicznego stylu życia lub kwestii związanych ze zmianą klimatu.

W UNICEF Polska ogromnie cenimy współpracę z partnerami biznesowymi. To dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu mamy możliwość nie tylko wspierania globalnych aktywności organizacji, ale także realizowania lokalnych działań, takich jak projekt grantowy realizowany z firmą Symbase. Takie wspólne inicjatywy otwierają przed młodymi ludźmi całkiem nowe perspektywy i możliwości, a jednocześnie rozbudowują poczucie wpływu i sprawczości – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – Analiza potrzeb, wypracowywanie rozwiązań, ich praktyczne wdrożenie, a także konieczność wzięcia odpowiedzialności za całość procesu, to niezwykle ważne doświadczenia, które z całą pewnością przydadzą się w dorosłym życiu – dodaje.

Zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, bo dzięki takim aktywnościom młodzież przekonuje się, że realizacja własnych pomysłów jest możliwa. To także budowanie poczucia odpowiedzialności za przygotowanie, ale także późniejszą realizację i rozliczenie projektu. Uczniowie zdobywają umiejętności, które przydadzą im się w dorosłym życiu. Takie angażowanie lokalnej społeczności wpisuje się w nasze podejście do prowadzenia działalności i głęboką świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Klaudiusz Dominiak, CEO Symbase Group.

Celem projektu „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce” jest: rozbudzanie zaangażowania społecznego młodzieży z województwa wielkopolskiego; promowanie aktywności młodych ludzi w obszarze ochrony środowiska i klimatu; oraz wspieranie realizacji projektów społecznych młodych ludzi poprzez przekazanie środków finansowych na konkretne działanie.