Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

Nasz przedstawiciel wkrótce skontaktuje się z Tobą.

napisz ponownie
Produkt

Forflow

Grupa produktów Forflow to najnowszej generacji gotowy do użycia zestaw specjalnie skomponowanych surowców, umożliwiający produkcję mas samopoziomujących, cementowych i anhydrytowych, jastrychów samorozlewnych, szybkowiążących oraz mas naprawczych. Zastosowany nowatorski system upłynniająco stabilizujący pozwala zredukować liczbę używanych do tej pory komponentów do absolutnego minimum zastępując większość z nich, obniżając koszty i niwelując błędy, prowadzi do uzyskania produktów o najwyższych parametrach. “Forflow – for in one”.

Zalety zastosowania Forflow FF w wylewkach i jastrychach:

Idealna reologia i urabialność

Doskonały rozlew i płynięcie

Maksymalna redukcja zjawiska sedymentacji

Zniwelowana ilość powietrza w wyrobie

Zwiększona wytrzymałość mechaniczna

kontakt
Co nowego