TUTAJ RODZI SIĘ JAKOŚĆ I ZAUFANIE.
W SYMBASE wiemy, że jakość to idealne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Dlatego nie skupiamy się wyłącznie na dystrybucji surowców chemicznych. Wiemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za rozwój firm naszych klientów, dlatego samodzielnie sprawdzamy i często opracowujemy receptury sprzedawanych produktów. W naszym laboratorium pracują specjaliści, których doświadczenie i skrupulatność gwarantują, że dostaniecie Państwo najlepszy produkt w swojej klasie. Dzięki holistycznemu podejściu do potrzeb, jesteśmy obecni na każdym etapie pracy z klientem.

01

JAK DZIAŁAMY

Budynek laboratoryjny o powierzchni ok. 500 m2 umożliwia przeprowadzanie testów materiałów budowlanych w zakresie przedmiotowych norm chemii budowlanej. Posiadamy osobne pomieszczenie odwzorowujące plac budowy, w którym wykonujemy testy aplikacyjne.

02

LABORATORIUM PRODUKTÓW MOKRYCH

Zajmujemy się w nim pracami R&D oraz badaniami jakościowymi i testowaniem zarówno wyrobów gotowych jak i surowców do zastosowań wewnętrznych i fasadowych.

Dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi prowadzimy takie badania jak:

  • odporność powłok na szorowanie na mokro wg PN-EN ISO 11998:2007
  • oznaczanie połysku wg PN-EN ISO 2813:2014
  • oznaczanie gęstości wg PN-EN ISO 2811-1:2002
  • oznaczanie substancji nielotnych wg PN-EN ISO 3251:2008
  • oznaczanie przyczepności wg PN-EN ISO 4624:2003
  • oznaczanie przepuszczalności wody wg PN-EN 1062-3:2008
  • oznaczanie współczynnika kontrastu i krycia wg PN-EN ISO 6504-3:2008 lub PN-89/C-81536
  • oznaczanie czasu schnięcia powierzchniowego wg PN-EN ISO 9117-3:2010

03

LABORATORIUM SUCHYCH ZAPRAW BUDOWLANYCH

Wykonujemy w nim badania w zakresie: cementowych klejów do płytek na zgodność z normą PN-EN 12004, podkładów podłogowych w zakresie wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz przyczepności dla systemów ETICS zgodnie z wytycznymi dokumentu EAD.

Laboratorium zostało zaprojektowane i wyposażone tak, aby spełnić wymagania warunków przechowywania dla wyrobów budowlanych. W laboratorium znajdują się komory klimatyczne, które pozwalają na utrzymywanie stałych warunków wilgotności i temperatury. Dysponujemy też najnowocześniejszymi technologiami jak urządzeniem Ultratest, dzięki któremu badamy proces wiązania spoiw i zapraw w czasie rzeczywistym.