Typowe surowce obejmują metakrylany, akrylany i wiele innych monomerów. Fizyczna postać żywicy akrylowej PChem to kulki, proszki lub granulki, do wyboru przez użytkowników. Żywice dostępne w naszej ofercie są kompatybilne z wieloma innymi żywicami błonotwórczymi, takimi jak chlorokauczuk, chlorek winylu, octan winylu, nitroceluloza, CAB, a także z wieloma pigmentami, barwnikami, dodatkami i rozpuszczalnikami.