Zagęstniki do układów wodnych i rozpuszczalnikowych, oparte na eterach celulozy oraz bentonitach