Biel tytanowa, nieorganiczne pigmenty, szerokie spektrum tlenków żelaza oraz specjalistyczne barwniki do barwienia żywic oraz mas drewnopochodnych