NBR/PVC jest to mieszanika NBR z polimerem PVC. Najczęściej występuje w proporcji 70/30.

Dodatek PVC nadaje mieszance oprócz właściwości NBR dodatkowo nadaje lepszą odporność na warunki zewnętrzne i odporność na ozon.

Głowne zastosowanie:

Weżę przemysłowe

Pianki