Materiały termoprzewodzące (zwane Thermal Managment) to specjalna grupa produktów przewodzących ciepło. Pozwalają na rozpraszanie/ transfer ciepła wydzielanego przez podzespoły grzejące się. Jako, że urządzenia są co raz mniejsze, często dochodzi do wydzielenia ciepła na bardzo małej powierzchni. Przegrzanie elementu grozi najczęściej awarią całego urządzenia. Ciepło należy więc skutecznie odebrać lub rozproszyć na większej powierzchni dla obniżenia temperatury. Transfer ciepła jest zależny od dobrego połączenia urządzenia i media odbierającego ciepła.

Materiały termoprzewodzące można podzielić na kilka grup:

  • jednokomponentowe kleje termoprzewodzące – utwardzane wilgocią lub za pomocą temperatury
  • zalewy dwukomponentowe termoprzewodzące
  • pasty termoprzewodzące – nieschnące, umożliwiające późniejszy demontaż. Stosowane głównie do poprawienia kontaktu element-radiator