Opóźniacze i inhibitory wulkanizacji stosowane są jako środki poprawiające bezpieczeństwo przerobu. Opóźniacze wydłużają czas podwulkanizacji, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo przerobu, ale zmniejszają szybkość wulkanizacji. Wydłużenie szybkości wulkanizacji jest często efektem niepożądanym. W tym celu stosuje się ihibitory które z jednej strony wydłużają czas podwulkanizacji , z drugiej zaś nie mają niekorzystnego wpływu na szybkość wulkanizacji.

Głównym przedstawicielem tej grupy jest CTP.