Kauczuk HNBR ( uwodorniony HNBR) jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego.

W porównianiu do zwykłego NBR HNBR charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie. Wykazują nieco większą odporność na media niż NBR.

Zastosowanie:

Wężę do układów hydraulicznych

Wężę do układów gazowych