Nowoczesne dyspersje akrylowe, alkidowe, poliuretanowe, styrenowo-akrylowe oraz modyfikowane silanami, stosowane są jako podstawowe surowce w produkcji wielu rodzajów wyrobów powłokowych i chemii budowlanej.